Erp chat
<

SAP Controlling Conference Session: Are you erp chat CO-PA reporting to its fullest extent? We have a NO SPAM policy!

The Future Of Work Is Now : “Far beyond collaboration, the digitization of work determines how we work and engage people. Company about opportunities and challenges through the Internet of Things. Denne artikkelen er etter noens mening ikke i samsvar med Wikipedias regler for hvordan artikler bør se ut. Målet med ERP er å håndtere virksomhetens informasjon og tilfredsstille behov for styring og administrasjon. ERP-systemer kjennetegnes ofte av at de inneholder løpende oppdaterte data, felles database og enhetlig brukergrensesnitt på tvers av moduler. Mange ERP-løsninger var opprinnelig spesialisert på enten produksjon, økonomi eller HR.

Nærmere årtusenskiftet ble det vanligere med bredere systemer som dekker flere ting. Datoproblematikk knyttet til nytt århundre og overgangen til euro i 2002 ble utløsende faktorer for at mange anskaffet ERP-systemer. Selv om internett har gjort ERP og integrerte løsninger aktuelt for stadig mindre virksomheter, er det fortsatt vanlig blant virksomheter med under 50 ansatte å ha nettbaserte systemer som ikke snakker sammen, eksempelvis ved at man bruker Dropbox til fillagring, WordPress til nettpublisering, Mamut til økonomi og Projectplace til prosjektstyring. Microsofts produkter Dynamics, Sharepoint og Office tar sikte på å tilby integrerte «alt-i-ett-løsninger». Tradisjonell tankegang om ERP forutsatte tilgang til store kontorskjermer og installert programvare på datamaskinen.

Fremveksten av smarttelefoner med trådløs tilgang til internett har derfor blitt en stor utfordring for ERP-systemene utover på 2010-tallet. Mens Facebook har tatt over mye av den sosiale kommunikasjonen i folks private nettverk, står fortsatt e-post og tradisjonelle intranett sterkt i bedriftsmarkedet. En usikkerhetsfaktor framover er om ERP-systemene vil bli så sosiale at de vil bli «jobbens svar på Facebook», eller om andre kommunikasjonsverktøy vil leve side om side med ERP-løsningene. Deretter følger personalstoff og nyheter fra virksomheten.

En annen usikkerhetsfaktor er om ERP-systemene vil klare å overta mer av informasjonslagringen fra private lagringssteder som Dropbox. De yrkesgruppenen ligger på bunnen, derimot er det 3 ganger så mye Dropbox-bruk på IT-avdelingen, 4 ganger så mye blant ingeniørene og fem ganger så mye blant markedsfolkene. Jo mer de samhandler på tvers og utadrettet, jo mer ser det ut til at bruken av uautoriserte samhandlingsverktøy øker. For å bli ansett som et ERP-system må programvarepakken dekke flere funksjoner. Standardiserte ERP-pakker kan ofte utvides ved å anskaffe tredjeparts programvare for å gi ytterligere funksjonalitet.